Duiding

De circulaire economie:
wat houdt dat in?

De circulaire economie verwijst naar een businessmodel dat tot doel heeft goederen en diensten op een duurzame manier te produceren, door minder resources (grondstoffen, water, energie) te verbruiken en te verspillen en ook minder afval te produceren. Het is het tegenovergestelde van de lineaire economie, het productie- en consumptiemodel dat erin bestaat grondstoffen te winnen, goederen te produceren, te verbruiken en weg te werpen.

Het begrip is ontstaan doordat we ons bewust zijn geworden van de beperkte resources van de planeet en van de noodzaak om er zuinig mee om te springen. Ook het idee dat de nieuwe productie- en consumptiemodellen van de circulaire economie activiteiten kunnen genereren en duurzame, niet-delokaliseerbare banen kunnen creëren, zit in het begrip vervat. De circulaire economie staat voor ecologische, economische en maatschappelijke uitdagingen.
De transitie naar de circulaire economie vereist vooruitgang in meerdere domeinen: duurzame aanvoer, ecodesign, industriële en territoriale ecologie, functionaliteitseconomie, verantwoorde consumptie, verlenging van de gebruiksduur en verbetering van afvalpreventie, -beheer en -recycling.

Bron: Frans ministerie van ecologische en solidaire transitie

3 manieren om de circulaire economie te steunen volgens BNP Paribas

De groep financiert rechtstreeks tal van spelers uit de circulaire economie, klanten van zijn thuismarkten en voornamelijk dan innoverende klanten en spelers. Om hun duidelijk te maken dat de bank hen wil en kan begeleiden, zowel door hun aangepaste financiële oplossingen aan te reiken, als hen te helpen om de sprong te wagen, stelde het Corporate Banking-team van BNP Paribas Fortis onlangs een reis naar Berlijn in het teken van de transitie naar de circulaire economie voor aan zowat 30 van zijn klanten.

BNP Paribas stimuleert de functionaliteitseconomie via het leasingaanbod van Arval en BNP Paribas Leasing Solutions. Dat berust op het gebruik van een goed en niet op het bezit ervan. Zo worden de activa optimaal gebruikt en de hele levenscycli ervan goed beheerd. BNP Paribas Leasing Solutions, dat bijzonder geïnvesteerd heeft in de transitie naar de circulaire economie, sloot zich aan bij het CE100-programma van de Ellen MacArthur Foundation. Dat innovatieprogramma werd in het leven geroepen opdat organisaties nieuwe kansen zouden creëren en hun ambities voor de circulaire economie sneller zouden waarmaken.

economie-circulaire-nl

13 VOORBEELDEN VAN CIRCULAIRE ECONOMIE BIJ BNP PARIBAS

refabricationPRODUCTIE / HERFABRICATIE
• Samen met Solid’Office en Bureaux A Partager houdt BNP Paribas Real Estate zich sinds eind 2015 bezig met solidair tertiair vastgoed en coworking, door leegstaande kantoorruimte ter beschikking van werkzoekenden te stellen. De eerste

Solid’Office-ruimte ging op zijn initiatief open en maakt een beter gebruik van de ruimte mogelijk en zorgt er zo dus uiteindelijk voor dat er geen bijkomende kantoorruimte moet worden gebouwd.

utilisationVERBRUIK, GEBRUIK, HERGEBRUIK, HERSTELLING
• Als eerste b2b-platform voor de verkoop en verhuur van voertuigen en materieel voor de transport- en de landbouwsector, alsook voor de sector van de openbare gebouwen en openbare werken, is het Kintessia-project van BNP Paribas Leasing Solutions een mooi voorbeeld van intrapreneurschap dat de circulaire economie steunt. Kintessia stimuleert en vergroot het gebruik van tweedehandsmaterieel en de gebruiksgraad van het bestaande materieel.

• BNP Paribas financiert bedrijven die aan de circulaire economie verbonden disruptieve modellen voorstellen, zoals Blablacar. Dat platform, dat voor een hoge vlucht van de carpooling in Frankrijk heeft gezorgd, is een perfect voorbeeld van een dienstenaanbod waarbij het gebruik het bezit vervangt.

• De deeleconomie, die geassocieerd wordt met de nieuwe technologieën, maakt het nu mogelijk om meer solidariteit te

betonen en voedselbedeling te optimaliseren. Linkee, een start-up die klant is bij BNP Paribas, stelt elke burger in staat om een pakket onverkochte voeding op te halen bij een partnerwinkel om het dan direct en in minder dan 30 minuten (te voet, per fiets of met de metro) af te leveren bij een van de partnerorganisaties die armen helpen. Zo vergroot Linkee de betrokkenheid van de burgers en daardoor ook de solidariteit.

• BNP Paribas Asset Management biedt zijn particuliere klanten en ook zijn medewerkers (in het kader van het bedrijfssparen) beleggingsfondsen met een solidaire dimensie aan die de groei van de spelers uit de solidaire economie in Frankrijk ondersteunen. Die zogenaamde 90/10-fondsen (90% wordt immers geïnvesteerd in duurzame largecapaandelen of -obligaties en de overige 10% in sociaal ondernemers of sociale ondernemingen – red.) investeren er 5 à 10% van hun activa in. Sommige van die spelers hebben een concrete invloed op de circulaire economie. Denk maar aan Le Relais, dat textiel hergebruikt en recyclet, of aan Groupe La Varappe, dat containers op het einde van hun levenscyclus ombouwt tot noodwoningen.

recyclage-pictoRECYCLING
• Over de hele groep genomen genereerden onze activiteiten in 2015 175 kg afval per medewerker. 44,9% daarvan werd gerecycled, tegenover 38,9% in 2014.

• BNP Paribas was in 2015 lead manager van de groene obligatie-emissie van 480 miljoen euro van Paprec, een Frans bedrijf gespecialiseerd in recycling van niet-gevaarlijk afval; het betrof de eerste uitgifte van een groene obligatie door een kmo in Frankrijk.

• De bedrijfsrestaurants van de groep in Frankrijk recyclen hun afval tot methaan of tot compost, dat dan wordt gebruikt voor de groenvoorzieningen van de gebouwen van BNP Paribas in Île-de-France.

• Naar aanleiding van de bouw van zijn nieuwe hoofdkantoor in Rome voerde BNL policy’s in om gebruikte uitrusting te verminderen, te hergebruiken en te recyclen. Het schonk meer dan 20.000 m² (4 voetbalvelden) aan kantoormeubilair aan Legambiente, een vooraanstaande milieuorganisatie.

• Om de impact op het milieu van zijn eigen werking te verkleinen, beperkt BNP Paribas Personal Finance zijn

hoeveelheid afval en probeert het zoveel mogelijk te recyclen. Zo haalde het recyclingbedrijf Paprec in 2017, alleen al in de Unicity-vestiging in Levallois-Perret (Frankrijk), bijna 6.000 kg koffiecapsules op die het nadien recyclede.

• In Tunesië startte UBCI in 2017 een programma op om pc’s die het niet meer gebruikt, weg te schenken. De bank werkt daarvoor samen met een partnerorganisatie, Socio Ordi, die de pc’s een tweede leven geeft en ze daarna aan mensen in kansarme gebieden schenkt.

• De Waalse kmo RECMA SCRL-FS, die klant is bij BNP Paribas Fortis, ging in zee met COMET Traitement en twee universitaire onderzoeksgroepen om een recycling- en terugwinningsunit voor composietmaterialen van zonnepanelen te ontwikkelen. De samenwerking rond het Solarcycle-project beoogt een verbetering van de recyclingtechnieken voor de verschillende types van afgedankte zonnepanelen. Door te recyclen verkleint niet alleen het afvalvolume, maar is er ook minder grijze energie nodig om de grondstoffen te winnen en te verwerken. Daardoor verkleint dus de milieu-impact en dalen ook de kosten die verbonden zijn aan de fabricage van die panelen, die, behalve uit glas, ook voor 16% bestaan uit zeldzame metalen, zoals silicium, aluminium, zilver en koper.

dechets-residuelsRESTAFVAL
• Moulinot, een integratiebedrijf uit de circulaire economie, heeft zich gespecialiseerd in de verwerking van voedselafval door wormencompostering. Het is klant bij BNP Paribas in Frankrijk

en heeft een omzet van 800.000 euro dankzij de recycling van 6.700 ton bioafval tot 403 km3 biogas en 6.400 ton natuurlijke meststof.

Je moet ingelogd zijn om op dit artikel te reageren: Inloggen