Wist je dat?

Getraind om te beschermen

Alle medewerkers ontvingen e-mails over verplichte opleidingen. Die initiatieven zijn van strategisch belang voor de bank en hebben tot doel de medewerkers te sensibiliseren en onze verdedigingslinies te versterken om de bank en haar klanten te beschermen, aan de reglementaire verplichtingen te voldoen en aan te tonen dat de groep de hoogste ethische normen respecteert.

decodage-illus1

Medewerkers sensibiliseren

De recentste opleidingsmodules zijn meer toegespitst op het verantwoordelijkheidsniveau van elke medewerker en op de mate waarin die medewerker aan risico’s is blootgesteld. Alle medewerkers van de groep moeten de opleidingen volgen. “Daar zijn verschillende redenen voor: de reglementering is de voorbije jaren aanzienlijk veranderd. De regelgevers eisen tegenwoordig dat de bankwereld aantoont hoe ze de medewerkers sensibiliseert voor onder meer financiële misdrijven, belastingontduiking, corruptie, marktmisbruik, witwaspraktijken en terrorismefinanciering”, zegt Éric Moula, Head of Learning & Development voor de functies van de groep. “De digitale revolutie houdt bovendien nieuwe risico’s in op het gebied van onder meer cyberveiligheid en databescherming en -integriteit. De autoriteiten vragen van de bedrijven, waaronder ook de banken, dat ze maatregelen nemen om die risico’s te beperken via relevante en doelgerichte opleiding”, voegt Eric er nog aan toe.

Blijk geven van verantwoordelijkheid

De nieuwe opleidingsprogramma’s weerspiegelen ook dat BNP Paribas de hoogste ethische normen respecteert. Volgens Stéphane Pain, Head of Group Learning & Development, was een van de eerste, voor alle medewerkers verplichte opleidingsprogramma’s, dat rond de Gedragscode van de groep, dat vorig jaar werd gelanceerd en dat de vastberadenheid van het senior management weerspiegelt om de compliancecultuur, die deel uitmaakt van ‘The BNP Paribas Way’, geleidelijk in de hele groep te doen doordringen. “BNP Paribas heeft er zich toe verbonden verantwoordelijk te handelen en een positieve impact op de maatschappij uit te oefenen”, voegt Stéphane eraan toe. “Het is dus belangrijk dat die verbintenis gestaafd wordt met concrete acties en onloochenbare bewijzen. Deze opleidingsinitiatieven tonen aan dat de bank er zich echt voor inzet en illustreren hoe respect voor de regels een drijvende kracht is in ‘The BNP Paribas Way’.”

De risicofactoren begrijpen

Eric wijst erop dat de huidige verplichte opleidingsprogramma’s waarschijnlijk niet de laatste zullen zijn. In het snel veranderende regelgevings- en businessklimaat van vandaag zullen er nieuwe opleidingsprogramma’s moeten worden uitgerold die inspelen op bepaalde vereisten. Maar of die programma’s zich nu richten tot alle medewerkers of alleen tot specifieke populaties in de bank, ze zorgen er allemaal voor dat de medewerkers de risicofactoren begrijpen, beslissingen kunnen nemen en verantwoordelijkheid dragen. “En er is een wederzijdse verbintenis”, zegt Stéphane. “Als het de plicht van de medewerkers is om zich deze belangrijke zaken eigen te maken, dan is het ook de plicht van de groep om hun te geven wat ze nodig hebben om dat te doen. En dat is precies waarvoor de nieuwe opleidingsprogramma’s dienen. Voor de klanten, de stakeholders en het grote publiek zijn ze ook een signaal dat BNP Paribas actie onderneemt om de individuele en collectieve belangen te beschermen.”

stephane-pain-and-eric-moulaStéphane Pain, Head of Group Learning & Development, en Éric Moula, Head of Learning & Development voor de functies van de groep.

Je moet ingelogd zijn om op dit artikel te reageren: Inloggen